This is an image

betingelser

Behandling af persondata – formål og hjemmel
De persondata, du indsender, vil blive behandlet hos FPS, Forsvarets Rekruttering's HR og/eller Marketingsafdeling. 

Behandlingen har til formål at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig relevante karriere- og uddannelsestilbud samt at tilpasse vores kommunikation om disse tilbud til din profil. Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Dine oplysninger behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Du har enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af den behandling, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen af samtykket. 
 
Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database i vores CDP system og vores Marketing Automation system. Selvom du ikke kommer i betragtning til de aktuelle karriere- og uddannelsestilbud, du har vist interesse for, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til FPS, Forsvarets Rekruttering. Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig, ligesom du har ret til at kræve enhver oplysning om dig slettet. Dette sker ligeledes ved henvendelse til FPS, Forsvarets Rekruttering.
 
Kommunikation
I forbindelse med behandlingen af din tilmelding vil FPS, Forsvarets Rekruttering bruge dine oplysninger til via mail og SMS at sende bekræftelse og andre relevante oplysninger vedrørende din tilmelding til dig.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til FPS’ behandling af oplysninger om dig. 

Ret til at se oplysninger (indsigt)
Du har som registreret ret til at få indsigt i de oplysninger, som FPS behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.
 
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Ret til indsigelse
Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen.
 
Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.
 
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Videregivelse af persondata
FPS, Forsvarets Rekruttering deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part. Det hænder dog at FPS, Forsvarets Rekruttering anvender affilierede/koncernbunde selskaber eller 3. part til at handle på FPS, Forsvarets Rekruttering’s vegne. Ved at acceptere disse betingelser, accepterer du også at FPS, Forsvarets Rekruttering, i det omfang det er nødvendigt, kan dele visse informationer med 3. part.
 
Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for FPS, Forsvarets Rekruttering. Undtaget er dog i disse tilfælde:
 
 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for FPS, Forsvarets Rekruttering, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale. Nedenfor er oplistet de forventede databehandlere:
  • Advice A/S, Gammel Kongevej 3E, 1610 København V, Danmark
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for FPS, Forsvarets Rekruttering, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
  • Holde os fri fra skade, vores ansatte eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. 
 
Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores forbrugeres forbrug fordeler sig.
 
Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om fx race, religion, seksuel orientering eller helbred. Du bør være opmærksom på, at når du søger en stilling hos os, vil din emailadresse fungere som ID. Vi anbefaler derfor, at du angiver en personlig e-mail adresse og ikke en e-mail på din arbejdsplads eller en e-mail adresse, du deler med andre personer.
Skulle nogle af dine data/informationer ændre sig, opfordrer vi til at disse opdateres. Dette kan gøres ved at anvende det unikke link i bunden af hver mail vi sender til dig. Teksten på dette link er “Administrer dine informationer”.
FPS, Forsvarets Rekruttering forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.
 
Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores samarbejdspartnere Tealium og Agillic. Forbindelsen mellem din computer og Tealiums og Agillics servere foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter ift. kryptering og anden sikkerhed.
 
Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som FPS, Forsvarets Rekruttering. Dine data vil blive gemt i op til 3 år af hensyn til dokumentation og overholdelse af lovgivning, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.
 
Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Se nærmere om kontakt på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger – Dataansvarlig og DPO
Den dataansvarlige for behandlingen af oplysninger om dig er:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf..: 72 81 90 00
E-mail: fps@mil.dk

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på fmn-ktp-dpo@fmn.dk.